“Pandemi ve Doğal Afetlerde Eğitim” Lisansüstü Öğrenciler için Makale Yarışması

Yayınlanma Tarihi: 18-12-2020

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından Eğitimin çeşitli alanlarında lisansüstü programlara kayıtlı genç akademisyenlerin pandemi ve doğal afetlerde sürdürülebilir eğitim konusunda yaşanan sorunların çözümüne yönelik uygulanabilir düşünce üretmelerini özendirmek ve üretilen düşüncelerin paylaşılmasını sağlamak amacıyla 2021 yılında “Pandemi ve Doğal Afetlerde Eğitim” Lisansüstü Öğrenciler için Makale Yarışması düzenlenmiştir.

Dereceye giren makaleler aşağıda sunulmaktadır:

Birinci: Covid-19 Döneminde Algılanan Sosyal Destek ile Pozitif Duygu Arasındaki İlişkide Kendini Toparlama Gücünün Aracılık Etkisi

İkinci: Sınıf Öğretmenlerinin Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimde Sınıf Yönetimi ve İletişime Yönelik Görüşleri

Üçüncü: Ebeveyn ve Öğretmen Algılarına Göre Covıd-19 Pandemisinin Erken Çocukluk Dönemine Yansımaları: Bir Meta-Sentez Çalışması

Üçüncü: Salgın Döneminde Deprem İçerikli Dijital Gazete Haberlerin Afet Eğitimi Açısından İncelenmesi